Werk je al met persoonlijke beschermingsmiddelen? Ja, dan ken je waarschijnlijk een van de volgende producten: veiligheidsschoenen, werkhandschoenen, gehoorbescherming enzovoorts. Allemaal producten die je beschermen tegen directe pijn of schade. Valt er iets op je voet dan ben je blij dat je veiligheidsschoenen draagt. Snij je tijdens je werk in je handen dan zorg je ervoor dat je de eerstvolgende keer de juiste werkhandschoenen draagt. Zo geldt dat ook voor werkzaamheden met veel lawaai waarbij je kiest voor de juiste gehoorbescherming. Ademhalingsbescherming daarintegen kan gevaarlijker zijn omdat je niet direct klachten hoeft te ervaren. Je kunt bij sommige gassen/dampen of stoffen wel wat benauwd worden maar vaak is er geen direct gevaar. Echter is het wel zo dat je erg veel last kunt krijgen op latere leeftijd. Soms kan het zelfs levensbedreigend zijn. Des te meer reden om  de ademhalingsbescherming op je werkplek eens goed onder de loep te nemen.

Soorten ademhalingsbescherming

Er zijn twee soorten ademhalingsbescherming. Één daarvan noemen we ”afhankelijke ademhalingsbescherming” wat inhoudt in dat je gebruik maakt van de lucht in de ruimte waarin je werkzaam bent. In deze situatie kun je bijvoorbeeld kiezen voor een zelfstandig filter of een aanblaassysteem. Daarnaast is er ook nog ”onafhankelijke ademhalingsbescherming”. Dit betekent dat je de ademlucht ergens anders vandaan haalt. Denk bijvoorbeeld aan een compressor of een zuurstofcilinder. Hierdoor ben je dus niet afhankelijk van de vervuilde lucht om je heen en adem je altijd schone lucht in.

Afhankelijke ademhalingsbescherming
– Stoffilters
– Gas- en dampfilters
– Combinatiefilters
– Aanblaassystemen

Onafhankelijke ademhalingsbescherming
– Perslucht
– Zuurstofcilinderset

Welk type product past bij jou?

1

Stofmasker


Het masker kan tijdens één of meerdere shifts gebruikt worden. Het beschermt uitsluitend tegen fijne deeltjes. Er bestaan drie categorieën bescherming, ingedeeld volgens de filter efficiëntie en
de afdichting (FFP1, FFP2, FFP3).

2

Halfgelaatsmasker


Beschermen de neus en mond en kunnen worden gebruikt in combinatie met een veiligheidsbril. Het is echter essentieel om elk risico te analyseren om zo de juiste bescherming met filters te
kunnen bepalen.

3

Volgelaatsmasker


Beschermt het volledige gezicht en zorgt voor een grotere beschermingsfactor. Zo zijn ook de ogen beschermd en hoef je geen halfgelaatsmasker te combineren met een veiligheidsbril. Dit is ook te combineren met aanblaasunits.

 

Hoe kies je de juiste filters

Vervuilende stoffen zijn er in verschillende vormen.  Algemeen gesproken: aerosolen (vaste stoffen/ deeltjes) en gassen (gassen, dampen). Je kunt uit de diverse filters kiezen welke je beschermen tegen één van deze vormen of een combinatie van beide. Vaste stoffen / deeltjes: Stof, vezels, dampen, micro-organismen (bijv. virussen, bacteriën, schimmels, sporen) en nevels.

De volgende tabel laat je de kleurcodering van de filters zien volgens EN14387 – dit helpt je om te bepalen welk type filter nodig is voor de vervuilende stof waarmee je te maken hebt:

Filters – kleuren en coderingen

Hieronder vind je de algemene kleurcoderingen van filterbussen. Aan de kleuren en coderingen op de buitenzijde van de filters herken je waar tegen de filters je beschermen.

Kleur Code Omschrijving

A

Organische gassen en dampen met een kookpunt > 65 ° C

AX

Organische gassen en dampen met kookpunt ≤ 65 ° C

B

Anorganische gassen en dampen (bijv. Chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide)

E

Zure gassen en dampen (bijv. Zwaveldioxide , waterstofchloride)

K

Ammoniak en derivaten

Hg

Kwikdamp

P

Deeltjes, nevel, rook

Alle normen op een rijtje


Filterend fijnstofmasker tegen deeltjes, eenmalig gebruik


Filterend halfgelaatsmasker met ventielen tegen gassen of gassen en deeltjes, eenmalig gebruik


Halfgelaatsmasker herbruikbaar, voor gebruik met filters


Volgelaatsmasker, herbruikbaar voor gebruik met filters


Motorunit met helm of kap tegen deeltjes, gassen en dampen


Motorunit met vol- of halfgelaatsmasker tegen deeltjes, gassen en dampen


Ademluchttoestel voor perslucht met kappen


Ademtoestel met perslucht voor vol- of halfgelaatsmasker


Ademluchttoestel met perslucht voor vol- of halfgelaatsmasker (flessenlucht)


Norm waaraan compressorluchtmoet voldoen als ademlucht


Producten ademhalingsbescherming