Excl. BTWIncl. BTW

Actievoorwaarden winacties ProtectXXL

Op winacties uitgezet door ProtectXXL zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.

 1. Deelname aan onze acties is gratis tenzij in de actie anders vermeld. Je doet mee door te reageren op de actie die via Facebook gecommuniceerd wordt.
 2. De promotie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met Facebook.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie. Wanneer de actie herhaald wordt kan opnieuw aan de actie worden deelgenomen.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie wanneer zij deelnemen aan een winactie van ProtectXXL.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. De looptijd van de actie wordt in de winactie vermeld.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. Het moment van bekendmaking van de winnaars wordt in de winactie vermeld. Winnaars worden benaderd via het profiel waarmee zij deelgenomen hebben aan de winactie.
 9. ProtectXXL behoudt zich het recht om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen, regels, actieperiode en voorwaarden te wijzigen.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 12. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door ProtectXXL voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 13. In een situatie waarin deze actievoorwaarden niet voorzien neemt ProtectXXL een besluit.
 14. ProtectXXL handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 15. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 16. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 17. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met ProtectXXL, 0492 474 256 e-mail: info@protectxxl.nl.