Excl. BTWIncl. BTW

Gieterijlaarzen

Het risico op verbranding bij werkzaamheden met gesmolten metaal is erg hoog. Het is dus van groot belang dat u of uw werknemers beschermd zijn tegen deze risico’s. Eén van de persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden tijdens deze werkzaamheden zijn veiligheidsschoenen. Het komt echter vaak voor dat de verkeerde veiligheidsschoenen voor de verkeerde situatie gebruikt worden. In veel gevallen wordt uit gegaan van EN ISO 20345, de standaard normering voor veiligheidsschoenen met veiligheidsneus. Waarom er gekozen wordt voor EN ISO 20345 genormeerde veiligheidsschoenen in plaats van veiligheidsschoenen die getest zijn voor bescherming tegen thermische risico’s en het spuiten van gesmolten metaal heeft in veel gevallen te maken met onwetendheid en onderschatting van de risico’s. In dit artikel leest u wat ons advies is wanneer het gaat over gieterijlaarzen en wanneer u wilt dat uw voeten beschermt zijn tegen thermische risico’s en spuiten van gesmolten metaal.

EN ISO 20349 bescherming tegen thermische risico’s en het spuiten van gesmolten metaal

Wanneer er in uw bedrijf of in het bedrijf waarin u werkzaam bent bescherming tegen thermische risico’s vereist is en/of beschermt dient te worden tegen vloeibaar metaal is het aan te raden om veiligheidsschoenen te dragen die voldoen aan EN ISO 20349. Deze veiligheidsschoenennorm is een aanvulling op de standaard norm EN ISO 20345 om te voldoen aan de minimale eisen voor omstandigheden in gieterijen, lassen en gelijksoortige werkzaamheden. Bij gieterijlaarzen wordt, naast andere vereisten, met name gelet op de bestendigheid tegen de effecten van gesmolten metaal. Uit het resultaat van de bestendigheidstest wordt opgemaakt of de veiligheidsschoenen voorzien kunnen worden van het kenmerk “Al” voor vloeibaar aluminium en/of “Fe” voor vloeibaar ijzer. Alle normale eigenschappen onder EN ISO 20345 blijven daarbij ongewijzigd.

Gieterijlaarzen

Om te voldoen aan de eisen van EN ISO 20349 moeten de gieterijlaarzen succesvol door de test voor deze normering komen. De test is als volgt:

Basistest

 • De giettest wordt uitgevoerd met gesmolten metaal. Er wordt een temperatuur van ongeveer 1400°C (staal) of ongeveer 780°C (aluminium) bereikt.
 • Tijdens deze test mag gedurende een tijdsbestek van 10 seconden geen vloeibaar metaal door het bovenmateriaal dringen.
 •  De vlam die ontstaat tijdens de giettest moeten binnen een tijdsbestek van 5 seconden gedoofd zijn.

Bijkomende test

 • Het bovenmateriaal moet een contacthittetest van 6 seconden bij 500°C doorstaan zonder dat de binnenvoering beschadigd wordt.
 • De slip weerstand is SRA. SRB of SRC.
 • De loopzolen zijn HI (HEAT INSULATED) volgens EN ISO 20345.
 • In een tijdsbestek van 5 seconden moeten de gieterijlaarzen uit te trekken zijn.

Eisen aan de opbouw van de schacht

 • De minimale hoogte van het bovenste schoengedeelte dient vorm C  of hoger te zijn.
 • Aan het buitenste gedeelte mag geen metaal bevestigd zitten.
 • Alle naden moeten uit brandvertragende garen bestaan en er moet een veiligheidsmanchet aanwezig zijn.
 • De dragen moet vast in de veiligheidsschoenen/gieterijlaarzen zitten.

U kunt zien dat er hoge eisen aan deze normering gesteld worden. Dit laat zien hoe belangrijk het is om goed beschermd te zijn tijdens het uitvoeren van werkzaamheden waarbij het dragen van dit type veiligheidsschoenen/gieterijlaarzen noodzakelijk is.

Inzetgebieden

Dit type veiligheidsschoenen kan ingezet worden in hete omgevingen waar hoge vereisten zijn voor de hittebestendigheid aan de zool. Bijvoorbeeld:

 • Gieterijen
 • Hoogovens
 • Laswerkzaamheden

ELTEN LUIS S3 HI