Ademhalingbescherming

In omgevingen met verontreinigde lucht, zoals stofdeeltjes, rook, nevel, gassen en dampen, is het gebruik van ademhalingsbescherming van belang. Het inademen van deze schadelijke stoffen kan een negatief effect hebben op de gezondheid. Het dragen van de juiste adembeschermingsmiddelen zorgt voor het inademen van schone lucht tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Selecteer hieronder de gewenste categorie ademhalingsbescherming: